Електричний струм в металах

Електричний струм в металах: максимальна швидкість електрона
v_max = eEt/m
Вичислити Відомо, що:

Середня швидкість дрейфу електронів
v_vid = e E t / (2m)
Вичислити Відомо, що:

Сила струму
I = e^2 * n0 * t * S * U / (2ml)
Вичислити Відомо, що:

Перший закон електролізу фарадея
m = k * Δ_q
Вичислити Відомо, що:

Перший закон електролізу фарадея
m = k * I * t
Вичислити Відомо, що:

Електрохімічний еквівалент
k = m / q
Вичислити Відомо, що:

Другий закон електролізу фарадея
k = M / (Fn)
Вичислити Відомо, що:

Постійна(число) Фарадея
F = e * N_A
Вичислити Відомо, що:

Електроліз: маса обложеної речовини
m = M * I * t / (Fn)
Вичислити Відомо, що:

Іонізаційна робота
mv^2 / 2 = A
Вичислити Відомо, що:

Кінетична енергія електрона
mv^2 / 2 = e * E * l
Вичислити Відомо, що:

Діод: сила струму насичення
I = e n
Вичислити Відомо, що: