Закони збереження механічної енергії

Імпульс
p = mv
Вичислити Відомо, що:

Механічна робота
A = Fs
Вичислити Відомо, що:

Механічна робота і кут
A = Fs cos(a)
Вичислити Відомо, що:

Потужність
N = A/t
Вичислити Відомо, що:

Потужність
N = F v
Вичислити Відомо, що:

Коефіцієнт корисної дії
η = A_n/A
Вичислити Відомо, що:

Коефіцієнт корисної дії
η = P_n/P
Вичислити Відомо, що:

Механічна енергія
E = E_k + E_p
Вичислити Відомо, що:

Кінетична енергія
E_k = mv^2/2
Вичислити Відомо, що:

Кінетична енергія і імпульс
E_k = p^2/(2m)
Вичислити Відомо, що:

Потенціальна енергія
E_p = mgh
Вичислити Відомо, що:

Потенціальна енергія стислої(розтягнутою) пружини
E_p = kx^2/2
Вичислити Відомо, що: