Постійний струм

Електрорушійна сила
Ε = A / q
Вичислити Відомо, що:

Електрорушійна сила - різниця потенціалів
Ε = φ1 - φ2
Вичислити Відомо, що:

Сила струму
I = Δ_q / Δ_t
Вичислити Відомо, що:

Сила струму
I = e n v S
Вичислити Відомо, що:

Густина електричного струму
j = I / S
Вичислити Відомо, що:

Густина електричного струму
j = e n v
Вичислити Відомо, що:

Опір
R = ρ l / S
Вичислити Відомо, що:

Електрична провідність(електропровідність)
λ = 1 / R
Вичислити Відомо, що:

Опір і температура
R = R0(1 + α t)
Вичислити Відомо, що:

Питомий опір
ρ = ρ0(1 + α t)
Вичислити Відомо, що:

Питоме провідність
σ = 1 / ρ
Вичислити Відомо, що:

Послідовне з'єднання: сила струму
I1 = I2
Вичислити Відомо, що:

Послідовне з'єднання: напруга
U = U1 + U2
Вичислити Відомо, що:

Послідовне з'єднання: опір
R = R1 + R2
Вичислити Відомо, що:

Паралельне з'єднання: сила струму
I = I1 + I2
Вичислити Відомо, що:

Паралельне з'єднання: напруга
U1 = U2
Вичислити Відомо, що:

Паралельне з'єднання: сила струму і опір
I1 / I2 = R2 / R1
Вичислити Відомо, що:

Паралельне з'єднання: опір
1/R = 1/R1 + 1/R2
Вичислити Відомо, що:

Паралельне з'єднання: опір
R = R1 * R2 / (R1+R2)
Вичислити Відомо, що:

Закон Ома
I = U / R
Вичислити Відомо, що:

Закон Ома для замкнутого кола
Ε = I*R + Ir
Вичислити Відомо, що:

Закон Ома для замкнутого кола: багато джерел струму
nΕ = I*R + Inr
Вичислити Відомо, що:

Робота електричного струму
A = Δ_q * U
Вичислити Відомо, що:

Робота електричного струму
A = I*R^2 *t
Вичислити Відомо, що:

Робота електричного струму
A = U^2 * t / R
Вичислити Відомо, що:

Потужність електричного струму
P = U * I
Вичислити Відомо, що:

Потужність електричного струму
P = I^2 * R
Вичислити Відомо, що:

Потужність електричного струму
P = U^2 / R
Вичислити Відомо, що:

Робота і потужність електричного струму
A = P t
Вичислити Відомо, що: