Теорема синусів

$$\frac{a}{sin(A)} = \frac{b}{sin(B)}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =