Теорема синусів

$$\frac{a}{sin(A)} = 2\cdot R$$
Вичислити   Відомо, що:
      =