Теорема про бісектрису

$$\frac{m}{n} = \frac{b}{c}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =