Теорема косинусів

$$c^{2} = a^{2}+b^{2}-2\cdot a\cdot b\cdot cos(\alpha)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =