Радіус описаного кола трикутника

$$R = \frac{a\cdot b\cdot c}{4}\cdot S$$
Вичислити   Відомо, що:
      =