Радіус описаного кола рівностороннього трикутника

$$R = \frac{a\cdot \sqrt {3}}{3}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =