Радіус описаного кола рівностороннього трикутника

R = a saknis(3) / 3
Вичислити   Відомо, що:
      =