Радіус описаного кола прямокутного трикутника

$$R = \frac{c}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =