Периметр трикутника

$$P = a+b+c$$
Вичислити   Відомо, що:
      =