Довжина медіани трикутника

$$m_{a} = \frac{1}{2}\cdot \sqrt {2\cdot (b^{2}+c^{2})-a^{2}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =