Рівняння сфери з центром на початку координат

$$x^{2}+y^{2}+z^{2} = R^{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =