Рівняння прямої по двох точках

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =