Сума перших n членів геометричної прогресії

$$S_{n} = \frac{b_1\cdot (q^{n}-1)}{q-1}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =