Сума перших n членів геометричної прогресії

$$S_{n} = \frac{b_{n}\cdot q-b_1}{q-1}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =