Сума перших n членів арифметичної прогресії

$$S_{n} = \frac{(a_{1}+a_{n})\cdot n}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =