Сума нескінченно спадної геометричної прогресії

$$S_{n} = \frac{b_1}{1-q}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =