Сума нескінченно спадної геометричної прогресії

S_n = b1 / (1 - q)
Вичислити   Відомо, що:
      =