Формула n- го члена геометричної прогресії

$$b_{n} = b_1\cdot q^{(n-1)}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =