Формула n- го члена арифметичної прогресії

$$a_{n} = a_1+d\cdot (n-1)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =