Площа рівностороннього трикутника по радіусу вписаного кола

S = 3 saknis(3) r^2
Вичислити   Відомо, що:
      =