Площа рівностороннього трикутника по радіусу описаного кола

S = 3 saknis(3) R^2 / 4
Вичислити   Відомо, що:
      =