Площа більшого сегмента круга

S = π * R^2 * α / 360 + S_ΔAOB
Вичислити   Відомо, що:
      =