Формула площі трикутника за трьома сторонами і радіусу вписаного кола

S = p r
Вичислити   Відомо, що:
      =