Формула площі трикутника за трьома сторонами і радіусу описаного кола

S = a b c / (4 R)
Вичислити   Відомо, що:
      =