Формула площі трикутника за трьома сторонами (Формула Герона)

S =saknis(p(p-a)(p-b)(p-c))
Вичислити   Відомо, що:
      =