Формула площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними

S = 1/2 ab sin(C)
Вичислити   Відомо, що:
      =