Формула площі трикутника по стороні і висоті

S = 1/2 ah
Вичислити   Відомо, що:
      =