Формула площі квадрата по довжині діагоналі

S = 1/2 d^2
Вичислити   Відомо, що:
      =