Сума логарифмів

log(a,xy) = log(a,x)+log(a,y)
Вичислити   Відомо, що:
      =