Перехід до нової основи логарифма

log(a,x) = log(b,x)/log(b,a)
Вичислити   Відомо, що:
      =