Розкладання на множники квадратного тричлена

ax^2 + bx + c = a(x - x1)(x - x2)
Вичислити   Відомо, що:
      =