Корінь квадратного рівняння

$$x = \frac{-b-\sqrt {D}}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =