Корінь квадратного рівняння

$$x = \frac{-b+\sqrt {D}}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =