Дискримінант квадратного рівняння

$$D = b^{2}-4\cdot a\cdot c$$
Вичислити   Відомо, що:
      =