Довжина кола

$$C = 2\cdot \pi\cdot R$$
Вичислити   Відомо, що:
      =