Довжина кола(по діаметру)

$$C = \pi\cdot d$$
Вичислити   Відомо, що:
      =