Довжина хорди кола

AB = 2 R sin(α)
Вичислити   Відомо, що:
      =