Довжина хорди кола

$$AB = 2\cdot R\cdot sin(\alpha)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =