Перестановки

$$P(n) = n!$$
Вичислити   Відомо, що:
      =