Комбінація

C(k, n) = n! / k! /(n - k)!
Вичислити   Відомо, що:
      =