Біном Ньютона

$$T\cdot (k+1) = C_{n}^{k}\cdot a^{(n-k)}\cdot b^{k}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =