Різниця квадратів

$$a^{2}-b^{2} = (a+b)\cdot (a-b)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =