Висота вписаної равнобочной трапеції

$$h = \sqrt {a\cdot b}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =