Середня лінія трапеції

$$m = \frac{a+b}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =