Радіус вписаного кола правильного багатокутника (многокутника)

$$r = R\cdot cos(\frac{180}{n})$$
Вичислити   Відомо, що:
      =