Кут правильного багатокутника (многокутника)

$$\alpha = \frac{n-2}{n}\cdot 180$$
Вичислити   Відомо, що:
      =